#333333

De OVAM bevrijdt Defensie van een lastige site.

09.06.2015

Eindelijk hoeft het ministerie van Defensie niet langer tijd en energie te steken in de site ‘Zeematex’ in Zeebrugge. Alle activiteit was er al in 1996 gestaakt, maar het zwaar vervuilde terrein moest nog worden gesaneerd om een punt te kunnen zetten achter de concessieovereenkomst die met het havenbestuur was afgesloten. En precies dat wilde maar niet vlotten, tot de OVAM op het toneel verscheen en het dossier verbazend snel kon worden afgehandeld.

Caroline Van Gool
Celhoofd bodemsanering west
Jean Cayron
Verantwoordelijke bodemonderzoeken Defensie
Patrick Van Damme
Defensie Brugge
Wilt u ook zo'n project realiseren in uw gemeente? Laat uw gegevens achter en wij contacteren u onmiddellijk.
Caroline Van Gool
Celhoofd bodemsanering west
Jean Cayron
Verantwoordelijke bodemonderzoeken Defensie
Patrick Van Damme
Defensie Brugge
Wilt u ook zo'n project realiseren in uw gemeente? Laat uw gegevens achter en wij contacteren u onmiddellijk.

“In 1952 kreeg Defensie de Zeematex-site in concessie van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen. Daarvóór waren er verschillende bedrijven actief geweest: Lubricating Oil Company, Lianosoff française en Zeematex. Het terrein werd gebruikt voor de opslag van verschillende types olie en creosoot”, zo schetst Jean Cayron de voorgeschiedenis. Hij is verantwoordelijk op stafniveau voor bodemonderzoeken en -verontreinigingen op militaire domeinen. “Tot 1996 werd de site van 4 ha als marinebasis gebruikt. Schepen werden er onderhouden, geladen en gelost. Ook de administratie was er ondergebracht. In 1997 werd alles wat boven het maaiveld uitstak afgebroken, op één muur na.”

Havenproject

“Om onze concessie te kunnen opzeggen, hebben we van 1996 tot 2010 bodemonderzoeken laten uitvoeren. Geleidelijk aan bleek dat de meeste verontreiniging afkomstig was van de aanpalende site van Carcoke die de OVAM toen al aan het saneren was.” “Intussen moesten we een concessievergoeding, een polderbelasting en een lozingsvergunning blijven betalen”, zegt Patrick Van Damme van het regionaal centrum infrastructuur van Defensie in Brugge. “Het probleem was te bepalen in welke mate Carcoke en Defensie voor de saneringsplicht moesten instaan. Er kwam pas schot in het dossier na een brief van de stad Brugge omdat zij wilde dat het project vooruitging. Dat had te maken met het ‘Strategisch Haven Infrastructuur Project’ (SHIP) voor de ontwikkeling van de noordwestelijke achterhaven en de ontdubbeling van de P. Vandammesluis. Op dat moment hebben we opnieuw contact genomen met de OVAM om te zien hoe we konden samenwerken. De Vlaamse overheid is eigenaar van de Zeematex-site, wat voor ons een bijkomend argument was om alles in handen van de OVAM te geven”, verduidelijkt Cayron. “Binnenkort starten de voorbereidende werken voor de realisatie van SHIP, waarbij de aanleg van een nieuwe sluis is gepland. Als er dan geen oplossing voor de verontreiniging i,s zou dat een probleem zijn”, vult Patrick Vandamme aan.

Risicopremie

“Met de OVAM kwamen we tot een akkoord over ieders verantwoordelijkheid voor de vervuiling. De OVAM nam ook de saneringsplicht op zich. Zo kon een dossier, dat al jaren geblokkeerd was, in één jaar tijd worden opgelost”, aldus Cayron. “De overeenkomst van de afkoopregeling voor de Zeematex-site dateert van 12 mei 2014 en werd in augustus door een ministerieel besluit bekrachtigd. Door die regeling is Defensie nu vrij van zorgen”, bevestigt Caroline Van Gool, die bij de OVAM dit dossier opvolgt. “De afkoopregeling omvat een vast bedrag in ruil waarvoor wij de saneringsplicht op ons nemen. Daarnaast moet er ook een risicopremie en een administratieve kost worden betaald. Dat laatste is in het geval van Zeematex beperkt tot 2%, omdat we ter plaatse toch al met de Carcoke-site bezig zijn. Defensie mag de afkoopsom in drie schijven betalen. Na betaling hebben ze hun saneringsplicht afgekocht. Ze zijn ook verlost van de administratieve opvolging en ze hoeven de vergaderingen in het kader van SHIP niet bij te wonen. Ook andere overheden kunnen van de afkoopregeling gebruik maken."

Met de OVAM kwamen we tot een akkoord over het vastleggen van ieders verantwoordelijkheid voor de vervuiling. De OVAM nam ook de saneringsplicht op zich. Zo kon een dossier, dat al jaren geblokkeerd was, in één jaar tijd worden opgelost.

Jean Cayron

Primeur

Voor Defensie was deze afkoopregeling meteen een primeur. “De OVAM heeft het bodemsaneringsproject op zich genomen voor een vaste prijs gebaseerd op een raming van de uit te voeren sanering. Die vaste prijs is een groot voordeel, zeker nu het budget van Defensie onder druk staat. We kunnen bovendien in schijven betalen. Door die afkoopregeling konden we ook onze concessieovereenkomst eind 2014 beëindigen.” Patrick Van Damme: “Door het SHIP-project zal de afgegraven grond niet door nieuwe grond moeten worden vervangen, en dat is ook een kost bespaard.” “Een ander voordeel is dat we de sanering niet continu moeten opvolgen”, voegt Jean Cayron eraan toe. “Dat zou voor ons heel moeilijk geweest zijn omdat wij niet de leidende dienst zijn.” Ook voor de OVAM biedt de afkoopregeling voordelen, weet Van Damme. “Voor de sanering van de Carcoke-site hebben ze al een grondwasinstallatie, vrachtwagens en tractoren ter plaatse. Al dat materiaal zal men ook op ons terrein kunnen gebruiken, en zo versneld kunnen afschrijven.” Mooi meegenomen is ook dat de sanering onder toezicht van de OVAM minder tijd in beslag zal nemen. “De OVAM heeft reeds contracten afgesloten voor de sanering van Carcoke. Ze moet dus voor Zeematex niet van nul beginnen, en kan die contractors een bijkomende opdracht geven.”

GERELATEERD