#5b710d

Groene events voor green teams.

15.07.2015

Het proefproject inzake afval- en milieubeleid van Sporting Lokeren mag je gerust een voorbeeld noemen. Mede dankzij de partners OVAM, de stad Lokeren, IDM (Intercommunale Durme-Moervaart) en de goodwill van de fans krijgt het sportieve succes van de club een groen verlengstuk.

Veroniek Lemahieu
OVAM-medewerker dienst lokale besturen
Helen Van Lysebetten
Communicatiemedewerker IDM
Romain Van Schoor
Sporting Lokeren
Veroniek Lemahieu
OVAM-medewerker dienst lokale besturen
Helen Van Lysebetten
Communicatiemedewerker IDM
Romain Van Schoor
Sporting Lokeren

Met het ‘Open Stadion’-project was de club uit het Waasland destijds de eerste voetbalclub in ons land met een eigen community-werking. Maar ook inzake afval- en milieubeleid neemt Sporting Lokeren een voorbeeldfunctie op.

Volgens manager Romain Van Schoor heeft de club terzake drie grote doelstellingen. “Het matchafval, dat we beschouwen als evenementen-gerelateerd afval, proberen we drastisch te beperken. Het overblijvende afval willen we zoveel mogelijk gesorteerd ingezameld krijgen door de bezoekers.

Door de sportieve successen is het aantal abonnees fors toegenomen. In 2010 hadden we nog een kleine 3.000 abonnees, vandaag om en bij de 6.300. Het terugdringen van de hoeveelheid zwerfvuil is dan ook niet evident, maar het gaat de goede kant uit.

Romain Van Schoor

Daarnaast willen we zwerfvuil bij de wedstrijden ook zoveel mogelijk voorkomen. En last but lot least hopen we de club een groen imago te geven, omdat we ons bewust zijn van onze belangrijke voorbeeldfunctie.”

Zoveel mogelijk ecologische keuzes

Daarvoor is Sporting Lokeren bereid om ook op andere domeinen zoveel mogelijk ecologische keuzes te maken, onder meer in functie van een duurzaam materiaal- en aankoopbeleid, legt Romain Van Schoor uit. “Bij de start van elk nieuw voetbalseizoen, met name op de fandag eind juli, stellen we ons groenproject voor. We passen het toe tijdens de diverse match-events. Evenementen met een repetitief karakter bieden het voordeel dat er bijgestuurd kan worden in de loop van het project.”

Dream team, green team

Na elke wedstrijd van Sporting Lokeren wordt het afval verzameld door een aantal mensen actief in een lokaal sociale-economieproject en vervolgens opgehaald door IDM. Dat is enkel het match-gerelateerd afval; het bedrijfsafval wordt opgehaald door een private firma.

Helen Van Lysebetten is communicatiemedewerker van de intercommunale. “Sommigen stellen onze samenwerking met private partners in vraag. IDM is ervan overtuigd dat door een dergelijke samenwerking een grotere doelgroep bereikt kan worden. Zo wordt onze boodschap (afval voorkomen, correct sorteren, recycleren) nog beter uitgedragen en heeft ze een groter effect. Voor afvalpreventie willen we een zo breed mogelijke doelgroep bereiken, vooral dan op plaatsen waar dat vaak massaal verkeerd loopt. Op voetbalmatchen dreigt iedereen elke sorteerregel te vergeten.

Door de samenwerking met Sporting Lokeren wil IDM het gevoel van milieubewustzijn aanwakkeren vóór, tijdens en na wedstrijden: het ‘groene idee’ overal meenemen, in teamverband de groene gedachten integreren.

Helen Van Lysebetten

Door verder na te denken en specifieker te gaan werken werden er bijkomende beslissingen genomen zoals het lanceren van herbruikbare bekers en het installeren van trio-afvalsorteerkits en peukenpalen.”

Het initiatief van de herbruikbare bekers wordt door Sporting Lokeren zelf verder uitgewerkt. Daarnaast kaderen nog andere acties in dit verhaal: de club tracht milieubewust aan te kopen en supporters ertoe aan te zetten met de fiets naar het stadion te komen. In Lokeren leent IDM herbruikbare bekers uit, ook aan particulieren.

“De samenwerking met Sporting Lokeren is het eerste grootschalig sportief proefproject voor IDM, dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Wij bieden vooral ondersteuning op het gebied van communicatie en sensibilisatie,” aldus Helen Van Lysebetten.

Groeneventscan

Daarbij heeft IDM ook een uitgebreide samenwerking met de organisatoren van andere events binnen haar werkingsveld; de Lokerse Feesten in de zomer maar ook kleinschalige evenementen. Ook daar wordt constant bijgestuurd volgens de noden en de verlangens van de organisatoren.

Daar komt de OVAM in het veld, zegt Veroniek Lemahieu. “Wij stimuleren verenigingen om afvalarme en duurzame evenementen te organiseren.”

De OVAM reikt jaarlijkse de ‘GroeneVent awards’ uit en beloont tot 3 goede voorbeelden van duurzame organisatoren met een award en geldprijs.

De ‘Groeneventscan’ werd in 2014 vernieuwd. Het is een vlotte webtoepassing waarin organisatoren hun milieu-impact kunnen meten en bijsturen: afval, materialen, catering, mobiliteit, ruimte, energie, water en algemeen organisatieniveau zijn de thema's. De scan geeft enerzijds een nulmeting en tips vóór de start van een evenement en anderzijds een evaluatie na het evenement. Als resultaat krijgen ze een doel- en resultatenrapport met scores en tips en een visuele voorstelling van hun score met een scanroos die kan worden gedeeld op sociale media.” De Groenevent leidt u op weg naar duurzame evenementen. Op de website vindt u tips en informatie om uw evenement duurzaam te organiseren en ook alle info over de campagne en wedstrijd. Ook de vorige winnaars en goede voorbeelden van duurzame evenementen die bekroond en ondersteund werden door de OVAM, vindt u er terug. Deze webtoepassing is een praktisch en laagdrempelig ondersteuningsmiddel dat lokale besturen kunnen promoten in hun communicatie en adviezen aan organisatoren van evenementen.

GERELATEERD