#5b710d

Ambtshalve sanering, perfect afgestemd op herontwikkeling.

19.06.2015

In hartje Gent is de site van de Krook vrijwel geheel gesaneerd, en is men nu volop bezig met de herontwikkeling van dit 3.000 m² grote gebied tussen het ‘Zuid’ en de Vooruit. De sanering door de OVAM, de omlegging van de riolering door het Waterbedrijf TMVW en de herontwikkeling door cvba De Krook gaan daarbij hand in hand. “Dat is tijd- en kostenbesparend, en geeft minder hinder voor de omwonenden.”

Jo Verhenne
Milieuambtenaar Gent
Wilt u ook zo'n project realiseren in uw gemeente? Laat uw gegevens achter en wij contacteren u onmiddellijk.
Jo Verhenne
Milieuambtenaar Gent
Wilt u ook zo'n project realiseren in uw gemeente? Laat uw gegevens achter en wij contacteren u onmiddellijk.

Deze positieve evaluatie komt van de Gentse milieuambtenaar Jo Verhenne en van Inge De Vrieze, programmaverantwoordelijke ‘Gasfabrieken en kwik’ bij de OVAM.

Zware erfenis

Van 1824 tot 1881 baatte de Lodewijk Roelandt/Imperial Continental Gaz Association aan de ‘Krook’ in Gent een gasfabriek uit. De milieugevolgen waren niet min. De gaswinning ging gepaard met een grond- en grondwaterverontreiniging met koolteer en cyanides, over een totale oppervlakte van 3.000 m² en tot een diepte van 8 meter. “We wisten al lang van die verontreiniging af, maar op het terrein stond er nog een aantal gebouwen zodat we de ernst ervan niet meteen in kaart konden brengen. Daarvoor was het wachten tot de gronden door sogent/Stad Gent werden aangekocht. Toen pas konden de gebouwen gesloopt worden, en tijdens de onderzoeksfase stelden we vast dat het om een ernstige verontreiniging ging”, legt Inge De Vrieze uit. “In mei 2009 is sogent/Stad Gent afspraken beginnen maken met het oog op de sanering en de herontwikkeling van het terrein. Er werd een onteigeningsplan opgesteld, en zo is de bal aan het rollen gegaan”, vult Jo Verhenne aan.

Samenwerking

“Omdat een groot gedeelte van het terrein het statuut van ‘onschuld’ had, wat betekent dat de grondeigenaars de verontreiniging niet veroorzaakt hadden, is er toen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de OVAM en sogent/Stad Gent. In dat geval treedt de OVAM ambtshalve op. Voor een aantal percelen kon sogent/Stad Gent dat ‘statuut van onschuld’ niet verkrijgen. Stad Gent was immers destijds medeparticipant in de gasfabriek, waardoor ze zelf moest instaan voor de sanering van die gronden”, legt De Vrieze uit. “Aangezien 29% van het terrein van sogent/Stad Gent is en 71% van de OVAM, is er een overeenkomst opgemaakt met een financiële verdeling en met de OVAM als coördinator. Het was evident dat de OVAM, die de saneringsplicht draagt van het grootste deel van het terrein en ook over heel wat expertise beschikt, een coördinerende rol in de sanering kreeg”, zegt Verhenne. “De sanering is nu voor 90% gerealiseerd. Voor de vernieuwing van de kaaimuur zal er nog een klein deel verontreinigde grond moeten worden afgevoerd”, aldus nog Inge De Vrieze. “Ook het grondwater zal nog enkele jaren verder gemonitord worden.”

Meer informatie:

Kleine ecologische voetafdruk

Voor de bouwput moest ongeveer 22.400 kubieke meter aarde worden ontgraven. Omdat de verontreiniging grotendeels op dezelfde diepte zat, werden die twee werken gecombineerd en moest er maar één keer gegraven worden. De overlast voor de buurtbewoners was daardoor een stuk minder en de werken namen minder tijd in beslag. Er werd ook op de kostprijs bespaard, want zo kon er bijvoorbeeld bij het graven gebruik gemaakt worden van de paalwanden die voor de stabiliteit van de bouwput werden geplaatst. Ook de waterzuiveringsinstallatie werd voor twee doeleinden gebruikt. Niet minder dan 270 binnenschepen van ongeveer 150 ton voerden de ernstig vervuilde grond af. “Dat was niet evident, want op sommige plaatsen is het water minder dan 1 meter diep en moest er speciaal gebaggerd worden”, zegt Verhenne. “Maar binnenvaart heeft heel wat voordelen. Zo leverde de sanering van ‘De Krook’ bijna geen verkeershinder op in de binnenstad. Ook blijft de overlast voor de buurtbewoners beperkt. Vervoer over het water is bovendien milieuvriendelijker dan wegtransport. We houden de ecologische voetafdruk van de sanering dus zo klein mogelijk”, verzekert De Vrieze. De sanering gaat zo’n 1,5 miljoen euro kosten.

Geïntegreerd saneren

Het is niet de eerste keer dat de OVAM sanering en herontwikkeling op elkaar afstemt. Inge De Vrieze: “We passen het principe van geïntegreerd saneren al jaren toe. In het project van de Krook hebben we ons ook kunnen houden aan de timing vooropgesteld door cvba De Krook, en dit door de goede samenwerking tussen alle partijen. Elke sanering onder de grond leidt tot onverwachte situaties, maar hier was iedereen constructief ingesteld, en werd er niet met de vinger naar elkaar gewezen maar naar oplossingen gezocht. Men wist van bij het begin wat voor iedereen belangrijk was. Er waren nochtans verschillende bouwheren: sogent, de stad Gent, TMVW, en de cvba De Krook die zelf weer een verband is van sogent/Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, iMinds en de UGent. Niet evident, en toch hebben we alles tot een goed einde weten te brengen.”

Herontwikkeling

Op de plaats waar ooit een gasfabriek stond moet het straks bruisen van niet-vervuilende activiteiten. Naast een nieuwe stadsbibliotheek met daaronder lokalen voor de UGent, komt er ook een Centrum voor Nieuwe Media, en in het gebouw van het Wintercircus wordt een concertzaal voorzien. Jo Verhenne: “De opening van de Krook en het bijhorende openbare domein is voorzien voor 2016. In 2017-2018 wordt het Wintercircus weer in gebruik genomen.” De OVAM heeft intussen 122 sites van oude gasfabrieken in Vlaanderen in kaart gebracht. “De gasfabriek op de site van de Krook is één van de oudste gasfabrieken, en de eerste gasfabriek die in Gent gesaneerd wordt. De expertise en de kennis die we hier opdoen zullen we zeker meenemen naar andere projecten”, neemt Inge De Vrieze zich voor.

GERELATEERD